Osuuskunta Yrittämö

Onko sinulla liikeidea, mutta epäröit vielä sen kantavuutta?
Osuuskunta Yrittämön jäsenyys saattaisi olla oikea ratkaisu sinulle!

Keudan Osuuskunta Yrittämö tukee omaa yrittäjyyttä pohtivia opiskelijoita. Osuuskunnan jäsen ideoi, markkinoi ja toteuttaa oman palvelunsa tai tuotteensa sekä hoitaa kaikki asiakassuhteeseen liittyvät asiat. Osuuskunta tarjoaa jäsenilleen talous- ja hallintopalvelut, ja jäsenenä voit keskittyä oman liiketoimintasi toteuttamiseen ja kehittämiseen.

Osuuskunnassa toimiminen antaa sinulle mahdollisuuden:

  • testata onko sinun palveluillesi tai tuotteillesi kysyntää
  • arvioida omaa liikeideaasi ja pohtia miten palveluiden tuottaminen sujuu
  • opetella asiakashankintaa sekä asiakassuhteiden hoitamista
  • luoda pohjaa omalle yritystoiminnallesi
  • harjoitella yrittäjämäistä toimintaa
  • kehittää omia vuorovaikutustaitojasi.

Tietoa osuuskuntatoiminnasta

Osuuskunta Yrittämö on työosuuskunta, joka muodostuu osuuskunnan jäsenistä. Osuuskunta toimii myös jäsentensä työnantajana. Osuuskunnan kokous on ylin päätöselin, jossa jokaisella osuuskunnan jäsenellä on yksi ääni. Osuuskunnan kokous valitsee hallituksen, joka edustaa osuuskuntaa. Osuuskunta Yrittämöllä ei ole toimitusjohtajaa. Osuuskunnan hallinnosta vastaa hallitus. Lue lisää osuuskuntatoiminnasta.

Tutkinto- ja tapauskohtaisesti voi olla mahdollista, että toimiminen osuuskuntayrittäjänä on osa opintojasi. Yrittäjyyttä sisältyy lähes joka tutkintoon. Mikäli olisikaan parempi tapa tämän suorittamiseksi kuin osuuskuntayrittäjänä toimiminen.

Keudassa osuuskuntatoimintaa toteuttavat:

Jäseneksi Yrittämöön

Voit liittyä osuuskunnan jäseneksi, jos opiskelet Keudassa ammatillista perustutkintoa, ammatti- tai erikoisammattitutkintoa. Alle 18-vuotiaat opiskelijat voivat liittyä osuuskunnan jäseniksi huoltajansa suostumuksella. Osuuskunnan jäsenmaksu on 25 euroa. Jäsenenä voit olla kaksi vuotta, vaikka suorittaisitkin tutkinnon sinä aikana.

Jos haluat liittyä jäseneksi tai kysyä jäsenyydestä, ota yhteyttä Tiina Myrskyyn.

Kysy lisää!

Myrsky Tiina

Opettaja

+358505564002

Järvenpää, Sibeliuksenväylä 55

Yhteystiedot

Osuuskunta Yrittämö
Y-tunnus: 2736876-1

Sibeliuksenväylä 55 A
04400 Järvenpää

yrittamo@keuda.fi