Sosiaali- ja terveysalan terveydelliset vaatimukset

Kun haet koulutukseen, sinun on hyvä arvioida omaa terveydentilaasi ja verrata sitä tässä esiteltyihin terveydellisiin vaatimuksiin. Merkitse rastilla hakulomakkeelle, jos sinulla on terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyviä esteitä tai puutteita, jotka voivat vaikuttaa opiskelijavalintaan. Jos koulutus ei kuulu yhteishakuun, oppilaitos pyytää sinulta vastaavat tiedot omassa hakulomakkeessaan (jatkuvassa haussa).

T-todistus tämänhetkisestä terveydentilasta

Oppilaitos voi hakuvaiheessa antamasi tiedon perusteella pyytää tarkempia terveydentilatietoja, esimerkiksi lääkärintodistuksen. Sinun tulisi tällöin toimittaa oppilaitokseen T-todistus opiskelijaksi valintaa varten.

T-todistus on lääkärin kirjoittama todistus sen hetkisestä terveydentilasta. T-todistukseen liittyy lääkärin kannanotto tutkittavan sopivuudesta sosiaali- ja terveysalan tutkintokoulutusta varten.

Sosiaali- ja terveysalan tutkintojen terveydentilavaatimukset

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:

  • psyykkinen sairaus, joka estää työnteon tai työssä oppimisen (esim. psykoosi, jota ei ole hoidettu tai vaikea masennus)
  • fyysinen sairaus, joka estää työnteon tai työssä oppimisen (esim. tuki- ja liikuntaelimistön sairaus tai vamma)
  • krooninen ihottuma, joka estää työnteon tai työssä oppimisen
  • päihdeongelma tai -riippuvuus (alkoholi, huumeet, lääkkeet, sekakäyttö)

Yllä mainitut vaatimukset koskevat seuraavia Keudan tarjoamia tutkintoja:

  • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
  • Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto
  • Vammaisalan ammattitutkinto
  • Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto
  • Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Lähteet

Opintopolku : Terveydelliset vaatimukset terveys- ja hyvinvointialalla (sisältää sosiaali- ja terveysalan)

Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 §41