Jos opinnot eivät etene

Tuki ja ohjaus opinnoissa

Opiskelijana huolehdit siitä, että opinnot etenevät niin kuin HOKSissa on sovittu. Sinulla on oikeus saada tarvittavaa tukea ja ohjausta opinnoissasi. On tärkeää, että et jää asian kanssa yksin, jos jokin asia vaikeuttaa opiskeluasi. Meidän jokaisen elämässä voi tulla tilanteita, jossa voimavarat syystä tai toisesta ovat koetuksella. Eteesi voi tulla tilanteita, joihin et voi edes itse vaikuttaa.

Yksilökohtainen opiskeluhuolto on tukenasi

Keudan opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä opiskeluhuollon väki on rinnallasi ja osaa tukea sinua  mikäli kerrot tilanteestasi – mieluummin aina hyvissä ajoin. Voit kertoa tilanteestasi luottamuksella esimerkiksi vastuuopettajalle, erityisopettajalle, kuraattorille, terveydenhoitajalle tai opinto-ohjaajalle. Me kaikki olemme tukenasi ja ohjaamme sinut tarvittaessa oikean palvelun äärelle, kun mieleesi tulee esimerkiksi alla olevia aiheita tai kysymyksiä.

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon tavoitteena on oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien, koulunkäyntiin ja opiskeluun liittyvien muiden ongelmien kuten esim. kiusaamisen ehkäiseminen, tunnistaminen, lieventäminen ja poistaminen mahdollisimman varhain. Käytettävissäsi on siis edellä mainitut opiskeluhuollon palvelut. Mielessäsi saattaa olla kysymyksiä:

  • Miten selviän taloudellisesta tilanteestani?
  • Kaverisuhteen kiemurat tuntuvat vaikeilta
  • Miten löydän motivaation?
  • Opiskelu tuntuu liian vaikealta
  • Perheessäni eletään vaikeaa aikaa

Keudaattori tarjoaa tukea opintojen suorittamiseen

Keudaattori on paikka, jossa voit saada yksilöllistä tukea opintojesi suorittamiseen kaikissa Keudan toimipisteissä.

Jos et ole opiskellut HOKSissa sovitun suunnitelman mukaan, on tärkeää päivttää suunnitelma ajantasalle. Varaa aika vastuuopettajallesi tai opinto-ohjaajalle. Selvitellään tilannetta yhdessä.

Sairastuessasi sinun on ensimmäisenä poissaolopäivänä ilmoitettava sairastumisestasi opettajalle tai vastuuopettajalle ja työpaikalla työpaikkaohjaajalle. Lääkärin tai terveydenhoitajan todistus on pakollinen, jos sairaus kestää yli kolme vuorokautta, se toistuu tai vastuuopettaja muuten harkitsee sen tarpeelliseksi. Vastuuopettaja seuraa opiskelijoiden poissaolomääriä ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin opintojen etenemisen mahdollistamiseksi.

Jos sinulla on henkilökohtaisista syistä johtuvia poissaoloja, joista tiedät etukäteen (perhelomat, henkilökohtaisten asioiden hoito, harrastuksiin liittyvät syyt jne.), sinun on tehtävä siitä erillinen kirjallinen ilmoitus. Alle kolmen koulupäivän pituisesta poissaolosta ilmoitus toimitetaan vastuuopettajalle ja sitä pidemmästä poissaolosta vastuuopettajalle ja toimialapäällikölle/tiimiesimiehelle. Alaikäisen opiskelijan ilmoitukseen tarvitaan huoltajan allekirjoitus. Poissaoloista on ilmoitettava myös ko. opinnon opettajille, ja sinun on etukäteen sovittava poissaoloaikana hoidettavista opinnoista.

Poissaolot saattavat vaikuttaa opintojesi edistymiseen. Tällöin sinun on huolehdittava siitä, että keskustelet opettajien kanssa opinnoistasi ja laadit uuden etenemissuunnitelman. Suunnitelman laatimiseen voit pyytää apua opinto-ohjaajalta ja vastuuopettajalta. Jos opinnot eivät kaikesta huolimatta etene ja poissaolot jatkuvat, on oppilaitoksen katsottava opiskelijan opinnot keskeytyneiksi ja opiskelijan eronneeksi.

Poissaolot vaikuttavat myös opinto- ja koulumatkatuen saantiin. Jos et ole opiskellut päätoimisesti tai et ole edistynyt opinnoissasi, oppilaitos on velvollinen ilmoittamaan asiasta Kelaan tai Työvoimahallintoon.

Työvoimakoulutuksessa opiskelijan tulee ilmoittaa kaikista poissaoloistaan vastuuopettajalle Yli kolmen päivän poissaoloista tulee toimittaa vastuuopettajalle lääkärin tai terveydenhoitajan todistus. Viiden päivän yhtäjaksoinen ilmoittamaton poissaolo johtaa opintojen keskeytykseen. Ennen keskeyttämispäätöksen tekoa opiskelijaa kuullaan.

”Haasteet tekevät elämästämme mielenkiintoista, ja niiden voittaminen tekee elämästämme tarkoituksellista.”  – Joshua J. Marine

Tutustu myös

Vinkit parempaan opiskelutekniikkaan [studentum.fi] >
Opiskelumotivaatio– Mitä jos sen kadottaa? [nyyti.fi] >
Kuraattorien yhteystiedot >
Psykologien yhteystiedot >
Opinto-ohjaajien yhteystiedot >
Erityisopettajien yhteystiedot >