Työelämätiistai: Mottoni on ”keep it simple, money talks”, sanoo kehittämisen ja johtamisen asiantuntija

Työelämää varten

Työelämätiistai: Mottoni on ”keep it simple, money talks”, sanoo kehittämisen ja johtamisen asiantuntija

Julkaistu: 13.9.2022

Yrittäjä Juha Heltimoinen valmentaa ja mentoroi jatkuvasti 10 – 15 yritystä ja ammatillista tutkintoa suorittavaa yrittäjää omaa kokemusta ja osaamista peilaten. Mentorina hän kertoo olevansa tavoitteellinen, kuunteleva ja vaihtoehtoja antava.

Tämän ajan hengeksi kehittämisen ja johtamisen asiantuntija Juha Heltimoinen, 4T-Consulting, kokee sen, että yritykset asettavat tavoitteet ja suunnitelmat entistä lyhyemmälle ajalle. Tavoitteiden asettaminen ja suunnitelmallisuus ovat kaiken a ja o.

”Yrittäjän on tärkeä varautua riskeihin ja uskoa itseensä yrittäjänä”, Heltimoinen kertoo.

Hän suosittelee katsomaan eteenpäin pienissä jaksoissa ja tekemään runkosuunnitelman otsikkotasolla kolmeksi kuukaudeksi. Sen jälkeen tavoitteet asetetaan kuukausi kerrallaan ja lopuksi analysoidaan onnistuminen. Tulevan viikon prioriteetit tukevat runkosuunnitelmaa.

”Kaikessa tärkeintä on laatu, ei määrä”, Juha Heltimoinen toteaa.

Oma kehittämis- ja johtamiskokemus peilinä

Juha Heltimoinen valmentaa yritysten liiketoimintaa sekä mentoroi johtamisen erikoisammattitutkintoa ja yrittäjyyden ammattitutkintoa (ent. yrittäjän ammattitutkinto) oppisopimuskoulutuksena suorittavia yrittäjiä ja arvioi heidän osaamistaan. Hänen valmennettavanaan ja mentoroitavanaan on jatkuvasti 10 – 15 yrittäjää ja yritystä. Hän toimii aktiivisesti myös Tuusulan Yrittäjät ry:n hallituksessa.

”Peilaan työssäni kehittämis- ja johtamiskokemustani”, Heltimoinen kertoo.

Ennen yrittäjäksi ryhtymistään Juha Heltimoinen toimi pitkään kansainvälisen toimitusketjun johtamisen parissa muun muassa toimittajasopimuksista vastaten ja johtoryhmässä työskennellen.

Mottona ”keep it simple, money talks”

Ajatus omasta yrityksestä syntyi, kun hän halusi hyödyntää kokemustaan. Yrityksensä 4T-Consultingin hän perusti lähes kymmenen vuotta sitten. Toiminta oli aluksi yritysten toimitusketjujen kehitystyötä ja kouluttamista.

”Yrityksen nimessä 4T muodostuu sanoista Tee Tulosta Tehokkaalla Toimitusketjulla”, Heltimoinen toteaa.


Yrittäjyyden motivaattorina toimii oman osaamisen ja kokemuksen jakaminen.

On palkitsevaa, kun saan yrityksen tai yrittäjän kehittymään. Mottoni on ”keep it simple, money talks”.

Juha Heltimoinen

Keudan vuoden oppisopimusmentori 2018

Yhteistyö ammatillisten oppilaitosten kanssa on Heltimoisen mukaan ollut hyvin vaihtelevaa. Joskus hän on tavannut vastuukouluttajan vasta opiskelijan arviointitilaisuudessa. Yhteistyö Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudan kanssa on toiminut kuitenkin hyvin ja vuorovaikutteisesti.

”Käyn muun muassa yrittäjyysopettajien kanssa paljon keskusteluja koko mentoroinnin ja koulutuksen keston ajan”, Heltimoinen kertoo.
Keuda-yhteistyö on kestänyt kahdeksan vuotta ja käsittänyt myös kehittämisluonteista yhteistyötä ja haastattelun mentorointivideolle.

”Vuonna 2018 Keuda valitsi minut vuoden oppisopimusmentoriksi”, Heltimoinen toteaa.

Mentoroinnin lähtökohtana mentoroitavan odotukset ja tavoitteet

Mentoroinnissa alkukeskustelu on Juha Heltimoisen mukaan erityisen tärkeä. Aluksi hän kysyy mentoroitavalta odotuksia ja tavoitteita.

”Mentorina olen käytännönläheinen, tavoitteellinen ja kuunteleva. Annan vaihtoehtoja ja mentoroitava tekee päätökset”, Heltimoinen listaa.

Juha Heltimoisen profiili on valtakunnallisessa Mentoripankki.fi:ssä. Hän saa Mentoripankin kautta yhteydenottoja ja kokee sen hyödylliseksi.

”Mentoreille haluaisin sanoa, että kiteyttäkää oma profiili tarkkaan. Mentoria hakevat henkilöt tutkivat profiileja ja pyrkivät löytämään itselleen sopivan henkilön sitä kautta”, Heltimoinen kertoo.

Ole tavoitteellinen, suunnitelmallinen ja rehellinen sekä usko itseesi

Ammatillinen koulutus antaa Heltimoisen mukaan työkalupakin käytännön työelämään. Kun sen saa, on tärkeä määritellä tavoitteet ja tarpeet, ja päivittää työkalupakkia säännöllisesti. Oma asenne on ratkaisevassa roolissa.

”Usko itseesi, ole tavoitteellinen, suunnitelmallinen ja rehellinen itsellesi”, Juha Heltimoinen kannustaa.


Kiinnostuitko! Lue lisää

Yrittäjien koulutukset (tietoa myös yrittäjän oppisopimuksesta)

Yrittäjyyden ammattitutkinto

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (180 osp)

Mentoripankki (ml. Juha Heltimoisen videohaastattelu)

Valtakunnallinen Mentoripankki.fi

Oppisopimus.fi / Yrittäjälle

Ohjaan.fi

Teksti ja kuva: Anne Öhman


Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa Suomen viidenneksi suurimpana ammatillisen koulutuksen järjestäjänä opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 820 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli 10 000 opiskelijaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö laatupalkitsi Keudan vuonna 2020 ammatillisen koulutuksen järjestäjänä. Vuosi 2022 on juhlavuosi, kun Keuda täyttää 60 vuotta.

Keuda 60 vuotta logo

Työelämää varten

Jaa sivu